Solicitude Renovacións Escolas Deportivas do Concello de Barbadás

A partir do día 11 de maio , ábrese o prazo e RENOVACIÓN das EDB de todas as modalidades deportivas. Para facelo deben descargar o documento adxunto correspondente a súa modalidade e envíalo cuberto (son 2 follas) ao seguinte correo inscricionsedbarbadas@gmail.com, o na sede electrónica do Concello de Barbadás (https://barbadas.sedelectronica.gal/info.0), o no rexistro do Concello de Barbadás.

Este comunicado está dirixido soamente aos deportistas que pertencian actualmente as Escolas Deportivas de Barbadás.

O prazo vai dende o 11 de maio ata o 25 de maio

 

 

Ficha-de-inscricion-Escolas Deportivas-2020-2021