Listados definitivos das solicitudes de inscricións nas EDC Barbadás na tempada 2024-2025